VIP

Không giới hạn lưu lượng DATA 3G/4G khi xem tất cả nội dung: Kênh truyền hinh, Video, Phim HD ...

NGÀY

3.000đ

TUẦN

10.000đ

THÁNG

29.000đ

Đăng ký