Kênh Game

Dịch vụ hỗ trợ miễn phí DATA 3G/4G khi xem trực tiếp các trận đấu Đế Chế AOE và video phát lại

NGÀY

2.000đ

TUẦN

7.000đ

THÁNG

20.000đ

Đăng ký