Kênh Quốc Tế

Không giới hạn lưu lượng Data 3G/4G khi xem các Kênh Quốc Tế: Red by HBO, WarnerTV, CinemaWorld, DisneyChannel, CartoonNetwork, FashionTV...

NGÀY

2.000đ

TUẦN

7.000đ

Đăng ký