Lịch phát Bình luận Liên quan
00:00 Đội tuyển vĩ đại
00:30 Tạp chí derby
01:00 Giải NH Anh 15/16 Vòng 8
02:30 Thể thao tổng hợp
03:00 VĐQG Đức 15/16 Vòng 9
04:45 MMTT:Lê Trọng Hinh
05:00 Hạng nhất QG 2016 Vòng 4
06:45 Thể thao & cuộc sống (L)
07:00 Tạp chí Bundesliga Đội hình xuất sắc nhất
07:30 Đường tới Euro
08:00 Giải NH Anh 15/16 Vòng 8
09:45 Thể thao & cuộc sống Plại
10:00 Đường tới Euro
10:30 VĐQG Đức 15/16 Vòng 9
12:00 Thể thao cập nhật 12h(L)
12:15 Hạng nhất QG 2016 Vòng 4
14:00 Gương mặt - Hành trình Copa
14:15 3T: Bóng đụng & đạp xe trên hồ
14:30 Đường tới Euro
15:00 VĐQG Đức 15/16 Vòng 9
16:45 Thể thao cập nhật 12h
17:00 Premier League World
17:30 GMTT: Nguyễn Thị Thu Cúc
17:45 Đường tới Euro
18:15 Giải NH Anh 15/16 Vòng 8
19:45 Gương mặt-Hành trình Copa Mới
20:00 Đường tới Euro
20:30 Tạp chí derby
21:00 Gương mặt - Hành trình Copa
21:15 VĐQG Đức 15/16 Vòng 9
23:00 Game show Cuồng nhiệt cùng bóng đá
1 Bình luận