Làm thế nào để nói “I love you” trên toàn thế giới?

Mô tả: Học cách thể hiện "I love you" - Tôi yêu bạn, thì chẳng bao giờ là thừa cả đúng không?

Xem thêm
0 Bình luận