Tòa cao ốc 27 tầng đổ nát trong 15 giây

Mô tả: Tòa nhà 26 tầng, cao hơn 100 mét, là tòa nhà cao nhất từng được phá hủy tại Trung Quốc theo cách này.

Xem thêm
0 Bình luận