Top 10 thiên thần của Victoria's Secret

Mô tả: Victoria's Secret là nhà bán lẻ nội y lớn nhất ở Mỹ và được thành lập bởi Roy Raymond vào năm 1977. Công ty chuyên bán nội y, quần áo phụ nữ và mỹ phẩm qua các bộ catalogue (sản xuất hơn 375 triệu bản mỗi năm), trang web và các cửa hàng ở Mỹ. Doanh thu của hãng năm 2012 là 6,12 tỉ USD

Xem thêm
0 Bình luận